Polski Fundusz Leasingowy

Polski Fundusz Finansowy S.A.
ul. Gostkowska 39
06-400 Ciechanów

office@pffsa.pl

Kapitał zakładowy: 900 000,00 zł